, ,

امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان

امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان

امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان

امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان

شما برای درخواست این استان  در سیستم محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان حداقل 60 امتیاز نیاز دارید.

اگر پیشنهاد شغلی دارید و معیارهای زیر را دارید ، تحت برنامه کارگر ماهر بین المللی و پیشنهاد استخدام پروفایل خود را ایجاد کنید.

International Skilled Worker: Employment Offer.

اگر شماره پروفایل Express Entry دارید و معیارهای زیر را دارا هستید ، تحت برنامه کارگر بین المللی و ورود سریع اکسپرس اینتری

ساسکاچوان اقدام کنید.

International Skilled Worker: Saskatchewan Express Entry.

اگر از معیارهای زیر برخوردار هستید ، اما پیشنهاد کاری یا شماره Express Entry ندارید ، تحت برنامه کارگر ماهر بین المللی شاخه

مشاغل مورد نیاز اقدام کنید.

International Skilled Worker: Occupations In-Demand.

برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر ، موارد زیر را بررسی کنید.

تمامی مواردی که در آنها خود را واجد شرایط اکسپرس اینتری ساسکاچوان می دانید توسط اسنادی که بعداً ارائه می دهید برای تایید

مورد بررسی قرار می گیرند.

فاکتور موفقیت در بازار کار محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان

تحصیلات:

مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا (معادل سازی کانادا) 23

مدرک لیسانس یا حداقل یک مدرک سه ساله در یک دانشگاه یا کالج 20

گواهی تجارت معادل وضعیت مسافر در ساسکاچوان 20

دیپلم معادل سازی کانادا 15

گواهینامه معادل سازی کانادایی یا حداقل دو ترم (اما کمتر از یک برنامه دو ساله) در یک دانشگاه ، کالج ، دانشکده

تجاری یا فنی یا سایر موسسات تحصیلات تکمیلی 12

تجربه کاری

تجربه کاری شما باید مربوط به شغلی باشد که در برنامه خود قرار داده اید.

الف) تجربه کاری در 5 سال قبل از تاریخ ارسال درخواست:

5سال 10

4سال 8

3سال 6

2سال 4

1سال 2

ب) در 6-10 سال قبل از تاریخ ارسال درخواست

5 سال 5

4 سال 4

3 سال 3

2 سال 2

کمتر از 1 سال 0

توانایی زبانی

برای تبدیل نمرات IELTS ، CELPIP یا TEF به CLB ، وب سایت IRCC را بررسی کنید.

الف) آزمون زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی)

CLB 8 و بالاتر 20

CLB 7 18

16 CLB 6

CLB 5 14

CLB 4 12

ب) آزمون زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی(

CLB 8 یا بالاتر 10

CLB 7 8

CLB 6 6

CLB 5 4

CLB 4 2

سن متقاضی جهت اکسپرس اینتری ساسکاچوان

کمتر از 18 سال 0

18 – 21 سال 8

22 – 34 سال 12

35 – 45 سال 10

46 – 50 سال 8

بیش از 50 سال 0

محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان

امتیازات حداکثر برای فاکتور1

80

فاکتور2: داشتن ارتباط با بازار کار ساسکاچوان و سازگاری SASKATCHEWAN

با داشتن ارتباط با بازار کار اکسپرس اینتری ساسکاچوان به شما امتیاز تعلق می گیرد.

نکات زیر فقط برای زیر مجموعه پیشنهاد اشتغال Employment Offer است:

پیشنهاد استخدام از یک کارفرمای ساسکاچوان 30

نکات زیر فقط مربوط به زیر مجموعه های Occupation In-Demand و Saskatchewan Express Entry است.

خویشاوند نزدیک خانواده در ساسکاچوان: 20

متقاضی یا همسر وی همراه دارای پیوند خانوادگی است که یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم ساسکاچوان است.

این پیوند شامل:

والدین ، ​​خواهر و برادر ، پدربزرگ و مادربزرگ ، خاله ، دایی ، خواهرزاده ، برادرزاده ، پسر عمو و اعضای خانواده ناتنی یا همسران آن ها

با همین روابط جهت محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان است.

سابقه کار گذشته در ساسکاچوان 5

حداقل 12 ماه کار در پنج سال گذشته با مجوز کار معتبر

تجربه دانشجویی در ساسکاچوان 5

(حداقل یک سال تحصیلی تمام وقت در یک موسسه آموزش تحصیلات تکمیلی ساسکاچوان دارای مجوز تحصیل معتبر)

امتیازات حداکثر برای فاکتور 2

30

بدین ترتیب جهت محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری ساسکاچوان می بایست تمام موارد ذکر شده را در نظر بگیرید.

حداکثر امتیازات کل = فاکتور 1+ فاکتور 2= 110

منبع مفید

ثبت شرکت در کانادا

ادرس ما در اینستاگرام: کلیک کنید