اقامت از طریق ثبت شرکت

اقامت از طریق ثبت شرکت یکی دیگر از روشهای دریافت ویزا میباشد که تیم حرفه ای ما تلاش می کند تا درصورت داشتن شرایط لازم،راه را برای شما هموار نماید