انواع ویزای کانادا

انواع ویزای کانادا ویزای توریستی:ویزای کانادا سه نوع است:ویزای تک ورود (single)، ویزای چند بار ورود (multiple)، ویزای ۵ ساله (supervisa) برای درخواست ویزای کاناداشخص می تواند به دو صورت اقدام…

ادامه مطلب