هزینه زندگی در آلمان

به طور کلی ، آلمان گران در نظر گرفته نمی شود ، به خصوص وقتی با متوسط هزینه زندگی در اروپا مقایسه شود .

گرچه همیشه استثناهایی در این مورد وجود دارد و اینکه بودجه شما چه باشد ، به محل زندگی و شرایط زندگی شما بستگی دارد.

هرکسی که به دنبال یک آپارتمان خودمختار در مرکز مونیخ است ، سریعتر از کسی که می خواهد در یک آپارتمان مسکونی در برلین زندگی کند ، بودجه خود را می خورد.
متوسط ​​هزینه های زندگی ماهانه در آلمان (برای افراد غیر دانشجویی) حدود ۱۲۰۰ یورو است ، اما عوامل زیادی وجود دارد که می تواند بر این امر تأثیر بگذارد ، به ویژه محل سکونت.

ادامه مطلب