Author: admin

اقامت ایتالیا از راه ثبت شرکت

اقامت ایتالیا از راه ثبت شرکت

ثبت شرکت و پشتیبای یکساله آن هزینه های ثبت شرکت هزینه های دفترخانه رسمی کشور برای دادن وکالت مالیات دولتی  اطاق بازرگانی در میلان...
اخذ اقامت اروپا تضمینی

اخذ اقامت اروپا تضمینی

اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت, تمکن مالی, اگر مایل هستید هم در اروپا شاغل شوید و هم ماندن کشور اروپایی را به دست...
ثبت شرکت و دریافت اقامت اتریش

ثبت شرکت و دریافت اقامت اتریش

در اتریش میتوان گونه ها گوناگون کمپانی ها را ثبت کرد تفاوت این کمپانی ها در سطح مسئولیت و وانگهی میزان و شیوه پرداخت...