ویزای ورزشی انگلستان

ویزای ورزشی انگلستان ویزای ورزشی انگلستان برای مسابقات ورزشی اسپانیایی یا مربیان سطح بین المللی است که دارای پیشنهاد شغلی در انگلستان هستند. انتظار می…

ادامه مطلب