دريافت اقامت اسلووني

از طريق ثبت شركت
شرايط:
۷۵۰۰ Euro سرمايه اوليه شركت
شرط حضور ندارد
امكان زندگي در ساير كشور ها همچون المان اتريش هستی دارد
٥ سنه ماندن زودگذر و پس دايم
در صورتي كه متقاضي داراي مدرك كارشناسي بزرگتر يا دكترا باشد نيازي به خريد ملك نيست

مدت موعد سپریدن ٣ ماه تضميني

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *