اقامت ایتالیا از راه ثبت شرکت

اقامت ایتالیا از راه ثبت شرکت

اقامت ایتالیا از راه ثبت شرکت بر اساس قوانین ایتالیا پیش از تشکیل شرکت باید میزان ۱۰٫۰۰۰ یورو بعنوان سرمایه شرکت به حساب ریخته شود البته میتوان آغاز ۲۵٪آنر همراه با با امضای یک نامه تعهد پرداخت برای مابقی اقدام کرد

خدمات ما:

ثبت کمپانی و پشتیبای یکساله آن

مالیات دولتی اتاق تجارت در میلان
اماده کردن مدارک نزد دفتر وکالت میلان
مدارک سازی شامل
آماده سازی حسابداری، صورتهای مالی، اظهارنامه مالیاتی و هزینه های مالیات در یگانگی با امور جاری کمپانی که در ایتالیا اجباری میباشد
کمک های حقوقی برای یک سنه کامل (از جمله جاسازی پیش نویس بنیادنامه شرکت، کمک به تشکیل همان، نگه داشتن دفترمورد احتیاج کمپانی های بزرگ

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *